πŸ’‘Tokenomics

SBABE SOL Tokenomics

 • CA: D9mFkgnZHnQGRtZKvnJ44yvoLtJmfBZRahXiUKcAzRE4

 • Name: SNOOPYBABE

 • Symbol: SBABE

 • Type: Solana

 • Decimal: 6

 • Max Supply: 10,000,000,000

 • TAX 0/0

 • Fairlaunch: 10,000,000,000

 • DEXs listing: 100% of Max Supply of SBABE tokens was added to liquidity on DEX

SBABE TON Tokenomics

 • Name: SNOOPYBABE

 • Symbol: SBABET

 • Max Supply 1 000 000 000 SBABET

 • CA: EQBuA-_rhkzLmOktImllkrbniTh-jT4EHwS9ujv_rWvBl1Dp

 • Type: TON

 • Fairlaunch: 360 000 000 SBABET (Locking for 365 days)

 • DEXs listing: 165 240 000 SBABET (Locking for 365 days)

 • CEX listing: 150 000 000 SBABET (Locking for 180 days with vesting)

 • Marketing: 100 000 000 SBABET (Locking for 30 days with vesting)

 • Development of New Apps: 150 000 000 SBABET (Locking for 60 days with vesting)

 • Team&Dev: 74 760 000 SBABET (Locking for a year without vesting)

Last updated